Oude dichter – the movie

De oude dichter trekt
totaal niet dichterlijk
zijn schoenen aan, loopt
enorm prozaïsch
door zijn kamer, praat
belachelijk gewoon
over zijn geheugen, kijkt
dan weer heel verrassend
televisie.