Het regende tranen met tuiten

Hij vree met haar
zoals je een kat aait
die van je schoot af wil

die eigenlijk zin heeft
in wat anders: eten, slapen
spelen met een dode muis

hij aait haar dwingend
in z’n schoot terug
oortjes plat, ze spint niet.